Burun Estetiği - Dudak Dolgusu - Burun Ucu Estetiği
Burun Estetiği ve Sağlığı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : 

1-Ozbay I, Balikci HH, Yüce T, Açikalin RM, Alp A, et al.

“Congenital Os Vomer Agenesis: A Case Report.” J Otol Rhinol 2:4. (2013)

2- Karatas A, Salviz M, Dikmen B, Yüce T, Acar G.

“The effects of different radiofrequency energy magnitudes on mucociliary clearance in cases of turbinate hypertrophy” Rhinology. 2015 Jun;53 (2):171-5.

3- Salviz M,  Yuce T, Karatas A, Balikci HH, Ozkul MH.

“Diagnostic value of frequency-associated vestibular-evoked myogenic potential responses in Ménière's disease.”  Audiol Neurootol. 2015;20(4):229-36.

4- Salviz M, Yuce T, Acar H, Karatas A, Acikalin RM.

“Propranolol and venlafaxine for vestibular migraine prophylaxis: A randomized controlled trial.” Laryngoscope. 2015 Jul 30

5- Ozdogan F, Genc S, Ozel HE, Esen E, Yuce T, Selcuk A.

“In reference to palatal myoclonus: Algorithm for management with botulinum toxin based on clinical disease characteristics. Laryngoscope. 2015 Oct;125(10):E354

6- Ozdogan F, Ozel HE, Esen E, Yuce T, Baser S, Yavuz CS.

“An Unexpected Rhinoplasty Complication: Bilateral Nasolabial Cyst.” Aesthetic Plast Surg. 2015 Sep 21

7- Salviz M, Yuce T, Acar H, Taylan I, Yuceant GA, Karatas A.

“Diagnostic value of vestibular-evoked myogenic potentials in Ménière's disease and vestibular migraine. ”  J Vestib Res. 2016 Jan 28;25(5-6):261-6.

8-Ozdogan F, Ozel HE, Esen E, Yuce T, Eyisarac S, Genc S, Selcuk A.

“Optimal time for intranasal splint removal after septoplasty: a prospective clinical study. ”    Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Oct;273(10):3203-6

9-  Karataş A, Yüce T, Çebi IT, Acar Yüceant G, Hacı C, Salviz M.

“Evaluation of Cervical Vestibular-Evoked Myogenic Potential Findings in Benign Paroxysmal Positional Vertigo. ” J Int Adv Otol. 2016 Dec;12(3):316-320

10- Selcuk A, Ozer T, Esen E, Ozdogan F, Ozel HE, Yuce T, Caliskan S, Dasli S, Bilal N, Genc G, Genc S.

“Evaluation of effects of anterior palatoplasty operation on upper airway parameters in computed tomography in patients with pure snoring and obstructive sleep apnea syndrome.” Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 May;274(5):2183-2188

11- Karataş A, Acar Yüceant G, Yüce T, Hacı C, Cebi IT, Salviz M.

“Association of Benign Paroxysmal Positional Vertigo with Osteoporosis and Vitamin D Deficiency: A Case Controlled Study. ” J Int Adv Otol. 2017 Mar 9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : 

1-İsa Özbay, Reşit Murat Açıkalın, Turgut Yüce, Ahmet Alp, Gülşah Acar

“Primary Schwannoma of the Thyroid Gland: A Case Report” Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: 205-207

2- Selçuk A, Esen E, Yılmaz Z, Bayakır F, Ozdogan F, Ozel H.E, Yuce T, Genc S.

“Orta Derecede Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgusunda Üst Havayolu Obstrüksiyonu Değişikliklerinin Doğal Uyku Evrelerine Göre Videoendoskopik G.rüntülenmesi” KBB-Forum 2015;14(2)

3- Esen E, Özdoğan F, Özel HE, Yılmaz Z, Yüce T, Başer S, Genç S, Selçuk A.

“Mean platelet volume play a role in disease severity in patients with obstructive sleep apnea syndrome?” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015 Nov-Dec;25(6):343-5.

4- Işıl Taylan Cebi , Abdullah Karataş , Turgut Yüce , Mehti Şalvız , Ayhan Koçak , Tuba Selçuk

“Bilateral Nasolabial Cyst as a Rare Case Report” Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 79-81

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler :

1-Turgut Yüce, Burak Dikmen, Murat Haluk Özkul, Hüsamettin Yaşar, Nejla Kara

“Eagle Sendromu olguya intraoral yaklaşım” 34.Ulusal K.B.B Kongresi P-342 2012

2-Burak Dikmen, Turgut Yüce, M. Haluk Özkul, Hüsamettin Yaşar, R. Murat Açıkalın

“Dev Servikal Lipom”  34.Ulusal K.B.B Kongresi  P-262 2012

3- İsa Özbay, Reşit Murat Açıkalın, Turgut Yüce, Ahmet Alp, Gülşah Acar

“Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu” 35.Ulusal K.B.B  Kongresi(2013)  [PS2-123]

4-Burak Dikmen, Turgut Yüce, Murat Haluk Özkul, Mehti Şalvız

“Parotis Bezinden Posterior Fossaya Uzanan Dev Fasial Sinir Schwannomalı Bir Olgu” 3. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi(2014)  PP-14

5- Erkan Esen, Fatih Özdoğan, Erdem Halil Özel, Seren Gülşen Gürgen, Turgut Yüce, Sebla Çallışkan, Serdar Başer, Selahattin Genç, Adin Selçuk

“Sisplatin bağımlı ototoksisite deney hayvanı modelinde gingko biloba ekstresi ve likopenin antiototoksik etkilerinin incelenmesi ve birbirlerine üstünlüklerinin karşılaştırılması” 37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-1084

6- Turgut Yüce, Ayşe Adin Şelçuk, Erkan Esen, Selehattin Genç, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel

“Ses protezi sonrası oluşmuş geniş trakeoözofagial fistülün silicon septal buton ile kapatılması”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-2039

7- Şaban Eyisaraç, Turgut Yüce, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Selahattin genç, Adin Selçuk

“Boyun orta hatta nadir bir intramuskuler hemanjiom olgusu”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-2044

8- Serdar Başer, Halil Erdem Özel, Turgut Yüce, Selcan Arslan Özel, Meliha Gülden Genç, Adin Selçuk

“Erken Postpartum Dönemde Gelişen Derin Boyun Enfeksiyonu Olgusu”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-2051

9- Mehti Şalvız, Turgut Yüce, Hurtan Acar, Işıl Taylan Cebi, Gülşah Acar Yüceant, Abdullah Karataş

“Vestibüler Migren ve Meniere Hastalığında Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerin Tanısal Değeri”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-2091

10- Erkan Esen, Fatih Özdoğan, Erdem Halil Özel, Zahide Yılmaz, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Serdar Başer, Selahattin Genç, Adin Selçuk

“Obstruktif uyku apne sendromunda Ortalama Trombosit Hacmi ve Apne Hipopne indexi arasında ilişki varmıdır? CPAP tedavisinin obstruktif uyku apnesi hastalığında ortalama trombosit hacmine ve AHİ üzerine etkisi” 37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-2126

11- Erdem Altıparmak, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Selahattin Genç, Ayşe Adin Selçuk

“Otojen Beyincik Apsesi”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-3091

12- Ferit Bayakır, Selahattin Genç, Ayşe Adin Selçuk, Erkan Esen, Halil Erdem Özel, Turgut Yüce, Fatih Özdoğan, Sebla Çalışkan

“Bilateral Bifid Alt Konka: OLGU SUNUMU”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-3120

13- Turgut Yüce, Abdullah Karataş, Mehti Şalvız, Gülşah Acar

“Bilateral Nazoalveoler Kist”  37. Ulusal K.B.B Kongresi(2015) PS-3124

14- Fatih Özdoğan, Erkan Esen, H. Erdem Özel, Turgut Yüce, Şaban Eyisaraç, Selahattin Genç, Adin Selçuk

“Septoplasti Sonrası İntranazal Silastik Splintlerin Hasta Konforu ve komplikasyonlar Üzerine Etkisi: Prospektif Klinik Çalışma”   11. Türk Rinoloji Kongresi (2015) SS-063

15-Erkan Esen, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Serdar Başer, Adin Selçuk

“İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon ve thermal welding ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine ve nazal hava akımına etkilerinin karşılaştırılması” 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

16- Abdullah Karataş, Gülşah Acar Yüceant, Turgut Yüce, Cemal Hacı, Işıl Taylan Çebi, Mehti Şalvız

“Osteoporoz ve vitamin D eksikliği, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo için gerçekçi bir risk faktörü olarak kabul edilebilir mi? ” 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

17-Sebla Çalışkan, Şaban Eyisaraç, Fatih Özdoğan, Erdem Altıparmak, Sinem Daşlı, Erkan Esen, Turgut Yüce, Adin Selçuk

“Oral antikoagülan tedavi komplikasyonu olarak spontan laringeal hemoraji nedenli dispne” 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

18- Sebla Çalışkan, Erkan Esen, Turgut Yüce, İbrahim Kuşkonmaz, Fatih Özdoğan, Ferit Bayakır, Sinem Daşlı, Adin Selçuk

“Nazal septum kaynaklı inverted papillom ” 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

19- Şaban eyisaraç, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Selehattin Genç, Adin Selçuk

“Geçirilmiş hipofiz cerrahisi sonrası frontal mukosel : Olgu Sunumu” 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

20- Sebla çalışkan, Adin Selçuk, Halil Erdem Özel, Turgut Yüce, Yusuf Bektaş, Serdar Başer, Erkan Esen, Selahattin Genç.

“Frontal Sinüs Posterior Tabula Kırığı: Olgu Sunumu ” 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

21- Serdar Başer, Fatih Özdoğan, Hail Erdem Özel, Erkan Esen, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan,  Adin Selçuk,  Selahattin Genç.

“İleri Evre Maksiller Karsinomda Total Maksillektomi Ve Orbital Ekzenterasyon” 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

22- Ferit Bayakır, Şaban Eyisaraç, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Selahattin Genç,  Adin Selçuk

“Travmatik BOS Rinore Onarımında Lomber Drenajın Önemi: Olgu Sunumu ” 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

23- Adin Selçuk, Erkan Esen, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Sinem Daşlı, Selahattin Genç.

“Anterior Palatoplasti cerrahisinin yumuşak damak ve üst havayolu parametrelerine etkisinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi  12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

24- Edem Altıparmak, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Erkan Esen, Turgut Yüce, Sebla Çalışkan, Sinem Daşlı, Selahattin Genç, Adin Selçuk

“Malign Eksternal Otite Seconder Fasial Paralizi 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

25- Turgut Yüce, Mehti Şalvız, Abdullah Karataş, Gülşah Acar, Erkan Esen

“Vestibüler Migren Semptomatolojisi ve Vestibüler migren ile Psikiatrik Hastalık Komorbiditesinin Değerlendirilmesi. 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016

26- Turgut Yüce, Erkan Esen, Adin Selçuk, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel.

“Frontal Sinüs İnferior Duvarını Destrükte Ederek Supraorbital Bölgeye Ve Zinn Halkasına Uzanan Dev İnverted Papillom  12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016